4 833m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej iścian fundamentowych w budynkuprzy ulicy Inflanckiej w Warszawie