1 487 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, płyty dolnej-ścian-stropu zbiorników p.poż. w budowie budynku z garażem podziemnym przy ul. Karolkowej róg Grzybowskiej w Warszawie