948 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, płyty stropowej poz. “0” w bydynku wielorodzinnym “Sun House: etap III Pruszków, ul. Rozbray