8 234 m2 – uszczelnienie płyty i ścian fundamentowych budynku, płyty fundamentowej i ścian fundamentowych zbiorników w inwestycji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie