1 675 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. “0” w bydynku wielorodzinnym, Warszawa przy ul. Boryszewskiej