196 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w części biurowej w Warszawie przy ul. Boreckiej