2 315 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. “0”, rampy zjazdowej w budowie przy ul. Marynarskiej w Warszawie