250 m2 – wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych w budowie obiektu mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym – Gliwice ul. Tamogórska 247