2 665 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. “0” w budynku mieszkalnym przy ul. Uznamskiej w Warszawie