2 385 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowychw, płyty stropowej poz. “0”, rampy zjazdowej w inwestycji zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Osieckiej 49-51