140 m2 – wykonanie hydroizolacji na połączeniu płyty fundamentowej ze ściana fundamentową przy ul. Syta w Warszawie