9 454 m2- uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, stropu “0” poza strefą zabudowy w budynku wielorodzinnym, Warszawa, ul. Stawki 8