1 000 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej i ścian za pomocą mat bentonitowych Bentizol HB3 w inwestycji przy ul. Racławickiej 98 w Warszawie