14 223 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, zbiorników w inwestycji przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie