1 879 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w inwestycji “Wykonanie stanu surowego obiektu – Kompleks Biurowy “Aquarius Business House”  – Wrocław, ul. Swobodna, ul. Borowska (Etap II)”