6 130 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej “0” w inwestycji budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami Warszawa, ul. Batalionów Chłopskich