653 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej zbiorników na budowie w Węgrowie