313 m2 – uszczelnienie połączenia płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w inwestycji przy ul. Popularnej w Warszawie