1 916 m2 – uszczelnienie połączenia płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w inwestycji w Mławie