1 400 m2 – uszczelnienie połączenia płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w inwestycji w Wilanów Office Center – Garaż przy ul. Rzeeczpospolitej w Warszawie