21 006 m2 – uszczelnienie połączenia płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w inwestycji – Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią handlowo-usługową i garażem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury przy ul. Kopisto/Podwisłocze w Rzeszowie