5 074 m2 – kompleksowe wykonanie hydroizolacji bezpowłokowej w technologii “białej wanny” dla obiektów nr 6a, 6b wraz z kanałem i zbiornikiem ZB-1, 6c1 i 6c2, OS1 i OS2.