6 736 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. “0”, rampy zjazdowej, zbiornika p.poż. w budowie budynku przy ul. Sowińskiego w Warszawie.