6 224  m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej garażowej poz. „0”. W inwestycji „Zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej „Praga z okna’’ – budynek C z usługami, garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą podziemną na działce nr ew. 18/3 w obrębie 3-02-02 przy ulicy Mińska, Żupnicza, Chodakowska w Dzielnicy Praga Południe w Warszawie”.