5 800 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. 0, kurhany w inwestycji Centrum Spotkania Kultur oraz modernizacja budynku Teatru Muzycznego i Filharmonii w Lublinie