4 961 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, zbiornik w inwestycji przy ul. Begonii 5 w Warszawie