9 976 m2– uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, stropu “0” poza strefą zabudowy, zbiornik w inwestycji przy ul. Ostrobramskiej w Warszawie