1 724 m2– uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, stropu “0” poza strefą zabudowy, zbiornik w inwestycji budynku przy ul. Złotej w Kielcach