5 086 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, rampy zjazdowej, zbiornik w budowie przy ul. Cybernetyki 4 w Warszawie