5 143 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, zbiornika w budowie Boiska Piłkarskiego wraz z trybuną Zachodnią w Łodzi przy ul. Al. Unii Lubelskiej 2