4 447 m2 – uszczelnienie połączenia płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Batalionów Chłopskich w Warszawie etap IV „Young City”.