2 905 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0”, rampy zjazdowej w inwestycji przy ul. Cichej 8 w Warszawie Carpathia Office House