6 736 m2 – Uszczelnienie płyty fundamentowej, Uszczelnienie połączenia ściany szczelinowej ze stropem nad -2, Uszczelnienie połączenia ściany szczelinowej ze stropem   w inwestycji przy ul. Tamka / Kruczkowskiego w Warszawie.