5 712 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0”, rampy zjazdowej, murki oporowe w inwestycji budynku przy ul. Rzepichy w Warszawie.