5 883 m2 – uszczelnienie boiska piłkarskiego wraz z trybuną zachodnia przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi.