2 387 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0” poza strefą zabudowy, dylatacja konstrukcyjna na połączeniu z istniejącym budynkiem w inwestycji przy ul. Chęcińskiej w Kielcach.