2 795 m2 – uszczelnienie ścian fundamentowych i dachu w inwestycji Mauzoleum w Michniowie.