2 435 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej i ścian fundamentowych w czyszczalni i pompowni wód deszczowych na osiedlu Wilno w Warszawie (KOMORA KP5KP-1, KOMORA KP5KP-2, oczyszczalnia i zbiorniki)