7 512 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0” w inwestycji Budynek Mieszkalny Wielorodzinny, Warszawa ul. Sternicza 1