15 950 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, strop pomiędzy kondygnacją -2 i -1, Stop w poziomie „0” poza strefą zabudowy częścią nadziemną wraz z rampą zjazdową, Zbiornik p.poż w inwestycji „kompleksowe wykonanie budynku biurowo – usługowego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu położonego na działce nr ew. 7 i części dz. Nr ew. 11/1 z obrębu 1-08-02 położonych przy ulicy Konstruktorskiej 4 w Warszawie.