4 961 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0” poza strefą zabudowy, rampa zjazdowa w budowie budynku wielorodzinnego przy ul. Kniaźnina w Krakowie