1 469 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej i ścian fundamentowych w inwestycji Obiekt Szkolenia Wojskowego Żołnierzy Zawodowych Warszawa ul. Rakowiecka 4A.