849 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w inwestycji Odbudowa Ratusza Miejskiego wraz z niezbędnym zapleczem w miejscowości Tolkmicko” na działkach nr 55/3, 93, 94/1, 95/3, 105,1