3 438 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, rampy w budowie budynku nanotechnologii B Gdańsk PG.