855 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej poz. „0”, rampy zjazdowej, zbiornika w budowie budynku wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Murmańskiej 7