918 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych w Budynek Laboratorium ( Centrum Nauki) w Kielcach