704 m2 – uszczelnienie zbiornika p.poż. w inwestycji Rector w Mszczonowie