2 136 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych i stropu poz. 0 poza strefa zabudowy w inwestycji przy ulicy sandomierskiej w Krakowie