1 703 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, płyty stropowej „0”, rampy zjazdowej, zbiornika w Budynek Wielorodzinny Mieszkalny, zlokalizowanej przy ul. Sierakowskiego 25A dz. Nr 15/2,15/3 obręb 41 w Piasecznie