10 479 m2 – uszczelnienie płyty fundamentowej, ścian fundamentowych, kanałów kablobetonowych w inwestycji Basen olimpijski Lublinie